top of page

Wat is logopedie?

Wanneer er problemen ontstaan op het gebied van stem, spraak, taal, mondgewoonten, slikken of gehoor is logopedische zorg nodig. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van persoonlijke communicatie, dit kan zijn voor zowel kinderen als volwassenen/ouderen. Daarnaast houden zij zich bezig met voorlichting, preventie en onderzoek en vindt er steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten van logopedie. Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg. In het onderwijs wordt deze zorg ook geboden.

Wanneer is logopedie nodig?

Logopedie is nodig wanneer een patiënt klachten heeft op één of meer van de bovengenoemde gebieden. Geen enkele klacht is gelijk, per patiënt kan een klacht anders worden ervaren. Er wordt daarom bij het inzetten van logopedie naar de ernst van de klacht gekeken en het functioneren ervan in het dagelijks leven. De hoeveelheid last die een cliënt ervaart kan bij stem bijvoorbeeld heel anders zijn dan bij spraak/taal of gehoor.

Oorzaken

Logopedische stoornissen kunnen verschillende oorzaken hebben. Bij kinderen kan het te maken hebben met de groeifase, niet elk kind doorloopt elke ontwikkelingsfase even snel. Het ene kind ontwikkelt zich bijvoorbeeld eerder op motorisch gebied dan op het gebied van spraak/taal (het kind loopt eerder dan dat het praat), terwijl dit bij het andere kind net andersom kan zijn.

Soms is logopedie nodig bij pasgeboren baby’s die moeten leren slikken. Vaak zijn deze kinderen te vroeg geboren. Ook kan er sprake zijn van een Schisis (gespleten lip/kaak of open gehemelte).

Aanleg kan ook een rol spelen, zoals bij stotteren of leesproblemen. Klachten op andere gebieden, zoals gedragsproblemen, kunnen voortkomen uit of samen gaan met taalproblematiek. Dit kan dan weer gevolgen hebben voor het leren op school en de sociale ontwikkeling.

Bij bepaalde (chronische) ziekten, zoals astma of de ziekte van Parkinson, is logopedie een deel van de behandeling.

Wat doet een logopedist?

Tijdens de eerste behandeling wordt met u besproken wat de klacht is en welke invloed deze klacht heeft op het dagelijks leven. Vervolgens wordt er uitgebreid onderzoek gedaan en worden de resultaten met u besproken. Daarna wordt er een behandelplan opgesteld. De logopedist coacht en begeleidt vervolgens de ouders/verzorgers en/of andere gezinsleden die bij de behandeling zijn betrokken en geeft voorlichting en adviezen. De patiënt krijgt oefeningen mee om thuis dagelijks te oefenen. Een logopedische behandeling duurt ongeveer 25 minuten waarvan de laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en verslaglegging. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt er een eindverslag geschreven. Dit verslag is bedoeld om de verwijzer te informeren. Dit is meestal de huisarts, soms een tandarts of specialist. Het verslag wordt alleen verstuurd met toestemming van de patiënt.

Deze informatie is tot stand gekomen met behulp van de informatiefolder ‘Wat is logopedie?’ van de NVLF en de website www.logopedie.nl

Mondgewoonten

Stem/adem

Spraak

Taal

Gehoor

Slikken

bottom of page