top of page

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaars, op grond van de 'Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling', verplicht om een meldcode te hanteren. Een meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld helpt goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. De NVLF heeft daarom een meldcode opgesteld voor logopedisten (www.nvlf.nl). MDM Logopedie volgt de stappen van deze meldcode en heeft haar eigen meldcode hierop gebaseerd.

Voor meer informatie zie:

bottom of page