top of page

Taal

Om contact te kunnen maken met een ander, heb je taal nodig. Voor het uitwisselen van informatie is taal onmisbaar. In de hersenen ontstaan je gedachten (een plan of een idee), die gedachten breng je onder woorden met behulp van taal. Wanneer je de taal onvoldoende beheerst, ben je beperkt in de mogelijkheden om met een ander te kunnen communiceren. Er kunnen zich verschillende problemen voordoen rondom taal, o.a.:

  • Afasie na een hersenbloeding (CVA) of hersentrauma
  • Autisme Spectrumstoornis (ASS)
  • Dyslexie
  • Psychomotore retardatie
  • Taal- en spraakstoornissen bij dementie
  • Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
  • Ondersteunende communicatie

Meer informatie over deze onderwerpen vindt u op:

- https://www.logopedie.nl/paginas/openbaar/wat-is-logopedie/taal

Overige informatie:

- www.kindentaal.nl

- www.meertalig.nl

bottom of page