top of page

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die schadelijk zijn voor de stand van het gebit, de manier van slikken, het gehoor, de gezondheid en de spraakontwikkeling. Voorbeelden van afwijkende mondgewoonten zijn:

- Habitueel mondademen (structureel door de mond ademen i.p.v. door de neus)

- Afwijkend slikken

- Duim- vingerzuigen

- Langdurig speengebruik

Ook afwijkende lipgewoonten, tonggewoonten en nagelbijten horen hier bij. Aan sommige van deze gewoonten kunnen regelmatige verkoudheid of KNO-problemen ten grondslag liggen, of juist het gevolg ervan zijn.

Meer informatie over de nadelige gevolgen van afwijkende mondgewoonten vindt u op:

- https://www.logopedie.nl/paginas/openbaar/wat-is-logopedie/spraak/afwijkende-mondgewoontes

bottom of page