top of page

Gehoor

Wanneer je een gesprek voert met iemand, bestaat dit uit een combinatie van spreken en luisteren. Beide zijn nodig om goed met elkaar te kunnen communiceren. Je luistert naar wat de ander zegt en reageert daarop. De manier waarop gesproken geluid bij je binnenkomt (hoort/waarneemt), beïnvloedt je manier van reageren op de ander. Wanneer je de ander bijvoorbeeld niet helemaal verstaan hebt, vraag je om herhaling. Gehoor is ook de basis voor het vormen van klanken en daarmee het leren spreken. Wanneer het gehoor of de waarneming niet in orde is, kan dit voor spraak-/taal- en auditieve problemen zorgen. Problemen op het gebied van gehoor zijn o.a.:

  • Auditieve verwerkingsproblemen
  • Revalidatie na plaatsing Cochleair Implantaat (CI)
  • Slechthorendheid
  • Spraakproblemen (zie tabblad ‘spraak’ in het menu)

Meer informatie over deze onderwerpen vindt u op:

- https://www.logopedie.nl/paginas/openbaar/wat-is-logopedie/gehoor

Overige informatie:

- www.gehoor.logopedie.nl

bottom of page