top of page

Klachtenregeling

Uiteraard doet MDM Logopedie er alles aan om goede logopedische zorg te verlenen. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de zorg die u heeft ontvangen.

Wanneer u ontevreden bent, probeert u dit dan altijd eerst met uw behandelaar te bespreken. Zo kan er samen naar een passende oplossing worden gezocht. Mocht u er alsnog samen niet uitkomen, dan kunt een klacht indienen.

Het klachtrecht is vastgelegd in de Wet Kwaliteit, Klachten- en Geschillenzorg (Wkkgz). MDM Logopedie is aangesloten bij de beroepsvereniging NVLF, die de ‘Klachten- en geschillenregeling Paramedici’ hanteert. Deze klachtenregeling voldoet aan de eisen van de Wkkgz.

Voor meer informatie en het indienen van een klacht zie:

bottom of page